Washing Systems

 

Проект и главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.077-0962-C01
Бенефициент: “ЕСМОС” АД

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.02.2021г.
Край: 01.05.2021г.